ویــژه هــا

تفکری که روحانی به دنبال خود می آورد

تفکری که روحانی به دنبال خود می آورد

تفکرروحانی یعنی حضور وزرایی که خود و بستگانشان در کابینه کاسبی می کنند

تفکرروحانی یعنی حضورمشاورانی کنار رئیس جمهور که به جای رسیدگی به درد مردم مدام به دنبال بازی های سیاسی شان هستند

تفکرروحانی یعنی حضور بستگان درجه یک درسمتهای بزرگ

تفکرروحانی یعنی حضور چپاولگران بیت المال بر سر سفره انقلاب

تفکرروحانی یعنی حضور دوباره تفکر فتنه بر راس کار

تفکرروحانی یعنی حضور تفکری که تمام حواسش به غرب و اروپاست

تفکرروحانی یعنی حضور سینماگران و موسیقی دانان و هنرمندانی که بیشترین زاویه را با انقلاب دارند

تفکرروحانی یعنی حضور توهم توسعه سیاسی علیرغم وجود مشکلات اقتصادی

تفکرروحانی یعنی ساعتها مذاکره برای هیچ و پوچ

تفکر روحانی یعنی ما از هر تلاشی برای رای آوردن استفاده میکنیم چه دروغ چه آمار غلط چه تهمت 

تفکر روحانی یعنی به ما چهار سال دیگر فرصت بدهید هرچندکه تا 100 سال دیگر نمیشود مملکت را درست کرد


لطفا صبر کنید...

پنهان کردن تصاویر