ویــژه هــا

مکتب امام خمینی ، راهی فراسوی بشریت

مکتب امام خمینی ، راهی فراسوی بشریت

مقام معظم رهبری

-دشمنان انقلاب چاره ای ندارند جز اینکه با فلسفه امام، با مکتب امام و با شخصیت امام ـ که همچنان زنده و پایدار است ـ دشمنی کنند

-راز موفقیت امام در مکتبی است که عرضه کرد و توانست آن را به طور مجسم و به صورت یک نظام، در مقابل چشم مردم جهان قرار دهد.

- مکتب سیاسی امام میدانی را باز می کند که گستره آن حتی از تشکیل نظام اسلامی هم وسیع تر است. مکتب سیاسی که امام آن را مطرح و برای آن مجاهدت کردو آن را تجسم و عینیت بخشید، برای بشریت و برای دنیا حرف تازه دارد و راه تازه پیشنهاد می کند. 

- مکتب سیاسی خود زنده است، و تا این مکتب سیاسی زنده است، حضور و وجود امام در میان امت اسلامی، بلکه در میان بشریت، منشأ آثار بزرگ و ماندگار است.

- کسانی که سعی می کنند امام برزگوار ما را به عنوان یک شخصیت متعلق به تارخ و متعلق به گذشته معرفی کنند، در تلاش خود موفق نخواهند شد.

برای پسندیدن یا ثبت نظر وارد شوید.

ghods

لطفا صبر کنید...

پنهان کردن تصاویر