ویــژه هــا

جای نگرانی نیست ولی باید هوشیار باشیم

جای نگرانی نیست ولی باید هوشیار باشیم

حادثه تروریستی در تهران روز چهارشنبه خاتمه یافت زندگی در تهران به شریاط عادی بازگشت

هرچند شهادت جمعی از هموطنان ما غم بزرگی است و داغ آن ملت را عزادار کرده است ولی اصل انجام عملیات به قول مقام معظم رهبری آنقد ر کوچک است که از آن به ترقه بازی یاد میکنند

آمادگی نیروهای اطلاعاتی و حفاظتی و وحدت موجود در بین آنها جای هرگونه نگرانی را از بین برده است

واکنش سریع و درست مئولین ذیربط نیز به نوع خود جالب توجه بود

باهمه اینها و ضمن اینکه باید بدانیم جای هیچگونه نگرانی نیستولی جادارد که کمی هوشیار باشیم

هوشیار از بابت آن که غافل نشویم و فراموش نکنیم در چه برهه ای به سر میبریم

فراموش نکنیم که به چه قیمتی به اینجا رسیده ایم

زمان زمان همدلی و همراهی همگانی است

زمان زمان دفاع و ایثار و مقاومت است

امنیت هست ولی نباید روحیه ایثار و استقامت کمرنگ شود

شاید تلنگری مثل حادثه دیروز لازم بود تا کمی هوشیار تر باشیم

همه ما سرباز هستیم

همه نیروی اطلاعاتی هستیم

یک سرباز هر حرفی را نمی زند هرکاری را نمی کند همیشه هوشیارو بیدار است

باید بیدار باشیم و بیدار بمانیم وگرنه امنیت تبدیل به رویایی دست نیافتنی می شود

باید هوشیارباشیم

برای پسندیدن یا ثبت نظر وارد شوید.

shahrekhoban

لطفا صبر کنید...

پنهان کردن تصاویر